Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
Ispitivanja strojeva i uredaja
- ispravnosti strojeva i uredaja za rad s povecanim opasnostima
- ispravnosti kotlovskih i kompresorskih postrojenja
- ispravnosti novoizradenih i uvezenih strojeva i uredaja za rad te osobnih zaštitnih
sredstava
- fizikalnih štetnosti u radnom okolišu (mikroklima, buka, rasvjeta)

Ispitivanje cimbenika radnog okoliša

- mikroklima
- buka
- osvjetljenost
- kemijske štetnosti (plinovi i pare)
- prašina

Osposobljavanja zaposlenih

- radnika za rad na siguran nacin
- ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
- povjerenika radnika za zaštitu na radu

Izrada akata iz podrucja ZNR

- procjene opasnosti i revizije procjene opasnosti
- procjene opasnosti za rad na racunalima
- pravilnika zaštite na radu
- planova evakuacije i spašavanja
Zaštita na radu